Rekreacja na powietrzu

Prawa autorskie: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Linarium
Street Workout

Regulamin Plac Street Workout

Miasteczko Ruchu Drogowego
  • Na placu można przetestować różne warianty sytuacji drogowych oraz doskonalić swoje umiejętności na rowerze.
  • Zajęcia praktyczne umożliwiają zdawanie egzaminu na kartę rowerową i są one przeprowadzane właśnie w Miasteczku Ruchu Drogowego MCER pod okiem funkcjonariuszy Policji oraz instruktorów WORD.

Miasteczko czynne jest w okresie kwiecień – październik.

Regulamin MCER